Story of Pibulsanhadhamma PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 January 2009 11:28

 

 

ขออนุโมทนาต้อนรับสู่ วัดพิบูลสัณหธรรม หมู่ที่ ๓ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จาก บันทึกในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ ของท่านอธิการพระปลัดเนียมจิตตฺธัมโม  
ที่เกี่ยวกับท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม  และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ในขณะนั้นท่านจอมพล ป. ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ท่านทั้งสองเป็นผู้มีจิตศรัทธาในการสืบสาน และอุปถัมถ์พระพุทธศาสนา
โดยการสร้างวัด และโรงเรียนในประเทศไทยไว้ให้ชนรุ่นหลัง มากมายหลายแห่ง
และวัดพิบูลสัณหธรรมก็เป็นหนึ่งในวัดที่ท่านทั้งสองได้อุปถัมถ์
ในการก่อสร้างอุโบสถ จนอุโบสถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ประมาณ ๔ เดือนกับ ๒๐ วัน
และจัดได้ว่า วัดพิบูลสัณหธรรมในสมัยนั้นเป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัด ชลบุรี
ท่านจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ จัดถวายภาพถ่ายของท่านพร้อมลายมือชื่อ
และอีกทั้งถวายตาลปัตรสมณศักดิ์ลงลวดลายปักตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเป็นเกียรติประวัติแก่วัดพิบูลสัณหธรรมแห่งนี้
เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
จึงนับได้ว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่มีค่าแห่งหนึ่งในการให้ความรู้แก่
เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องประวัติของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
ที่ค่ายิ่งแห่งการรำลึกถึงคือ ท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม


วัดพิบูลสัณหธรรม ตั้งอยู่บนถนนสาย ๙ กิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เป็นสถานที่มุ่งเน้นการสอนหลักปฏิบัติธรรมส่งเสริมความรู้
และอบรมจริยธรรม และพระพุทธศาสนาให้แก่ชุมชน
และเยาวชนไทยรุ่นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการวิถีพุทธ บวร
ของ กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงถาวรต่อไป
ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้วางรากฐาน
ในการบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการอุปถัมภ์วัดพิบูลสัณหธรรมแห่งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของโครงการวิถีธรรมของวัดพิบูลสัณหธรรม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และทรงคุณค่าแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีที่ควรแก่การอนุรักษ์
Last Updated on Saturday, 21 February 2009 15:04